ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ


ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,26320 22227

ΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,26310 22217

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,26310 22371

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ,,,,,,,,,,,,,,,,26320 91388

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,26320 23333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,26310 55715

ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,26310 55727

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,26320-31111

ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26320 31392

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,26320 91384

ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,26320 91584

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,26320 22222 - 23111

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,26460 41001

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,26310 57100

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,26410 57333 - 75335

ΕΛΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,26310 22605

ΕΛΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,26320 23122

ΕΛΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,26320 91150

ΕΛΤΑ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,26320 91285

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,26310 22201

ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,26320 23567

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,26410 31171

ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,26410 28570

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΙΛΑΚΙΟ ΑΙΤΟΛΙΚΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26320 23555

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26460 41052

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26310 22366

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26310 22121

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26310 22281

ΟΑΕΔ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26310 28833

ΙΚΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26310 23541, 184

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26310 28787

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2361028787

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2646041187

ΚΤΕΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26310 51647-8

ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26310 51211