ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

    ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

 

Μάρτυρες:

- Αλή Εφένδη μουεζίνης γιος του Μεχμετ Οσμάν Αγά

- (.......) γιος του Ομέρ Σεμουεδδίν Αγά

- Μεχμέτ Μπερμπέρ

- Κώστας γιος του Γιάννη

- Παύλος γιος του Μεντσο

- Και (........)

Ο Ηγούμενος Γεράσιμος ο πρώτος των μοναχών και οι λοιποί μοναχοί της Μονής Αγίου Γεωργίου που είναι από τα εξαρτήματα του Καζα (.......). Στο φαεινότατο Ιερό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε ενώπιων του Αχμέτ Αγά, γιο του Αλή, παρουσία των Σπαχήδων κίνησαν αγωγή κατά του αναφερομένου Αχμέτ Αγά και δήλωσαν ότι στο χωριό Μποδολοβίτσα οι γαίες και το δάσος και η βοσκότοποι και τα χωράφια που έχουμε από την ιδιοκτησία μας δια συμμετοχή και εξίσου κατά το ήμιση με τίτλο ιδιοκτησίας του κατόχου της γης (για τον εαυτό σου) εκ νέου ορισμένα δάση τα κόψαμε και τα κάψαμε και κάναμε χωράφια, εμιδή στην υπόθεση αυτή δεν είμαστε ικανοποιημένοι αρκούμαστε και διεκδικούμε και ζητούμε τα χωράφια. Αφού είπαν αυτά ο αναφερόμενος Αχμέτ Αγά ρωτήθηκε από μέρος του Ιεροδικείου και στην απάντησή του είπε ότι εγώ ίδρυσα και προήγαγα τον τόπο με την άδεια των Σπαχήδων, και στην απάντηση του αυτή οι μνημονευθέντες αρνούμενοι ζήτησαν σύμφωνα (.......) στον ισχυρισμό του και έδειξε αδυναμία να αποδείξει (.......) και με την μεσολάβηση συμβιβαστούν και με την άδεια του κατόχου της γης συμβιβάστηκαν με την συγκατάθεση και των δύο πλευρών να είναι ιδιοκτήτες των φιλονικούμενων χωραφιών μεταξύ τους, και δια συμμετοχή το επέτρεψαν ακόμα και οι Σπαχήδες εξαιτίας της εκχώρησης γαιών από τους Σπαχήδες επειδή ζήτησαν τίτλο ιδιοκτησίας από μέρος του Ιερού φαεινότατου Σερή.  Γράφτηκε το παρόν έγγραφο για να είναι ιδιοκτήτες δια συμμετοχή και για να αποσβηστεί η διαφορά. Γράφτηκε το είκοσι τρεις (23) του Ιερού μήνα Μουχαρέμ του έτους χίλια εκατόν ογδόντα δύο (1082).

[πέμπτη 9 Ιουνίου 1768]

 

Η μετάφραση έγινε όσο το δυνατόν μπορούσε να επιτευχθεί λόγο παλαιότητος του εγγράφου

 

Στράτος Μπίκας

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ